SERİ TEKNİK OTOMOTİV KALİTE POLİTİKASI

 

 • Müşterilerin, çalışanların ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak etkili iletişim kurmak,
 • Sahip olduğumuz kuruluş bilgi birikimini kullanarak, yenilikçi, deneyimli, kendi alanlarında eğitimli, yetkin ve uzman personelimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini doğru belirleyerek, beklentilerini tam olarak ve zamanında karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak ve arttırmak,
 • Müşteri mülkiyetine itina göstererek, müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesinden, projenin alınmasına ve teslim edilmesine kadar geçen sürecin müşterinin beklentilerini, yasal şartları ve uluslararası standartların gerekliliklerini karşılayacak şekilde gerçekleştirmek,
 • Müşteri odaklılık prensibiyle müşterilerden gelen öneri ve şikayetleri etkin bir şekilde değerlendirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve sürekliliğini sağlamak,
 • Yasal şartları, mevzuat ve sözleşme şartlarını eksiksiz yerine getirerek müşteri memnuniyeti odaklı ve kaliteli hizmet vermek,
 • Sürekli eğitim ilkesi ile becerilerimizi ve kalite bilincimizi arttırmak.
 • Çalışanlarımıza İSG kapsamında sağlıklı ve güvenli çalışabilecek ortamlar sağlamak ve etkin Risk&Fırsat yönetimi yapmak,
 • Yaptığımız her işte uluslararası standartlara ve mevzuata uygun projeler oluşturmak,
 • Kalite politikasını, şirketlerinin amaçlarına uygunluğunu sağlamak için sürekli gözden geçirmek
 • Kalite politikası doğrultusunda oluşturduğu hedefleri sürekli gözden geçirerek geliştirmek,
 • Yurtiçindeki saygınlığını ve bilinirliğini yurtdışına taşıyarak uluslararası pazarlara açılan firmanın farklı şartlarda ve ortamlarda da kaliteden ödün vermeden rekabet edebilme gücünü yaratmak,
 • Tedarikçi ve taşeronlarımız ile sağlam temeller üzerine oturan iyi ilişkiler kurmak,
 • Sistemin etkinliğinin sürdürülmesi için proaktif yaklaşımla her türlü risk ve fırsatı göz önünde bulundurarak, düzenleyici ve iyileştirici faaliyetlere önem vermek,
 • Kalite Yönetim Sistemimiz için gerekli tüm kaynakları kullanarak, ISO 9001 uluslararası standardını referans alarak sistemimizi tüm personelimizin katılımı ve kendi sorumluluk alanlarındaki liderlikleriyle kalite bilincini yaymayı, gerekli eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmayı, takım çalışması prensibini benimsemelerini, böylece “Farkındalık” ile “Sürekli İyileştirme” sürecine katkıda bulunmalarını sağlamaktır